Rådgivningsprogrammer

Eduguide gir kortsiktige, individuelle, high-impact rådgivningsprogrammer for norske ungdommer med atferdsproblemer på sine skoler. Denne en-til-en-tilnærmingen i skolesystemet har vist seg å være vellykket.

I veiledningen av disse ungdommene bruker vi prinsippene og metodikken til Polaris-programmet.