Gevalideerde methodiek

Expeditie Polaris – High impact programma voor voortijdig schoolverlaters, jeugdwerklozen, risicojongeren, criminele- en/of overlastgevende jongeren, jeugdgroepen en volwassenen vanaf 14 jaar.

Het programma is ontstaan uit de maatschappelijke behoefte aan een kortdurend programma met een hoge impact en bewezen effectiviteit om een startkwalificatie te halen en/of geschikt te raken om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Expeditie Polaris wordt uitgevoerd in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde organisaties. Expeditie Polaris heeft door de manier waarop de organisatie is ingericht een Internationale dekking en een gegarandeerde continuïteit.

Het programma is in 2016 gevalideerd en erkend als effectieve methodiek door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft de status ‘Veelbelovend’ ontvangen. Momenteel worden de resultaten van de meest recente programma’s geëvalueerd en zijn wij hard op weg de status ‘Evidence Based’ toegekend te krijgen. Dat het programma effectief is, blijkt uit de door ons behaalde resultaten. Op peildatum 1 januari 2018 heeft 100% van alle deelnemers binnen de gestelde termijn de doelstellingen van de opdrachtgevers behaald. Meer weten? Onze specialisten gaan graag met u in gesprek om u te adviseren over de mogelijkheden voor uw doelgroep.