the change you want to make

Polaris programmet

 

I 2012 utviklet det nederlandske firmaet Eduquest Polaris®-programmet: et validert, high-impact internasjonalt program som har vist seg å være effektivt for å redusere kriminell og generell oppførsel hos mennesker fra 14 år og oppover. Vårt firma Eduguide utfører programmet i Norge på vegne av Eduquest. Programmet fokuserer blant annet på forebygging og bærekraftig atferdsendring med det formål å effektivt returnere deltakere til skolen eller la dem delta i arbeidsprosessen og dermed bryte spiralen av negativ, plagende eller kriminell oppførsel.

Programmet er et integrert opplærings- og veiledningsprogram og har blitt implementert i flere land. I 2016 ble Polaris anerkjent av de nederlandske justis- og sikkerhetsdepartement og sosial- og sysselsettingsdepartementet som et effektivt program med status som “lovende”. Vår tilnærming er effektiv som vist av våre resultater. På 1. januar 2018 har vi oppnådd 100% av målene som var sett  av kundene.

Eduguide, i oppdrag av Eduquest, arbeider tett sammen med internasjonale regjeringer og organisasjoner om gjennomføring av programmet og har blitt en suksessformel som guider deltakere fra målgruppen i utviklingen av sine talenter, selvtillit, self-efficacy  og egen motivasjon. I mellomtiden har programmet blitt implementert i forskjellige land og større byer i Nederland, hvor Eduguide arbeider tett sammen med Eduquest. Polaris tilhører Eduquest og er beskyttet i henhold til europeisk lov og arkivert på Benelux Merken Bureau under nummer 101837.